Overslaan en naar de inhoud gaan

Dermatologie en Werk

De PMA is bedoeld voor patiënten met huidklachten die mogelijk worden veroorzaakt door of gevolgen hebben voor werk. Verwijzing is raadzaam voor patiënten voor wie reguliere zorg geen oplossing biedt of zeer specialistische diagnostiek en begeleiding noodzakelijk is. Ook wanneer een uitspraak nodig is met betrekking tot belastbaarheid, beroepsziektediagnostiek of in het kader van expertise-onderzoek kunt u bij de PMA terecht.

Na aanmelding bespreekt de klinisch arbeidsgeneeskundige met de verwijzer de vraagstelling en het onderzoekstraject. Een offerte wordt opgesteld en aan de werkgever gestuurd. Na goedkeuring van de offerte start het onderzoek. Een telefonisch intakegesprek door de klinisch arbeidsgeneeskundige wordt ingepland met de patiënt. Vervolgens worden gegevens van de werkplek van de patiënt opgevraagd als ook informatie van de stoffen/producten waarmee wordt gewerkt. Indien van toepassing worden tevens, na machtiging van patiënt, medische gegevens opgevraagd. Na bestudering van verkregen gegevens wordt een onderzoeksprogramma opgesteld. Meestal betreft dit allergologisch onderzoek met huidplaktesten en/of priktesten met stoffen waarvoor patiënt, gezien het intakegesprek, allergisch zou kunnen zijn. Tevens wordt er altijd getest met de routine reeks en aanvullende routinereeks van het Amsterdam UMC. Ook kan er worden getest met eigen producten zoals bijvoorbeeld kledingstukken, handschoenen, biologische materialen of chemische producten (na verdunning). Voor onderzoek naar allergisch contacteczeem worden plaktesten op de rug uitgevoerd. Voor plaktesten moet de patiënt in een week driemaal komen: maandag voor het aanbrengen van de stoffen, woensdag voor de eerste beoordeling en vrijdag voor de tweede beoordeling en het eindgesprek.

Priktesten worden gebruikt bij onderzoek naar een allergische oorzaak voor galbulten (urticaria) en/of slijmvliesklachten. Hiervoor komt patiënt eenmalig. Bij een priktest is na 20 minuten de uitslag bekend.

Het allergologisch onderzoek vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de dermatoloog-allergoloog van de Polikliniek arbeidsdermatologie van het Amsterdam UMC.

Indien afgesproken volgt daarna het werkplekbezoek. Bij het werkplekbezoek onderzoekt de klinisch arbeidsgeneeskundige op de werkplek alle factoren die van invloed zijn op de aandoening van patiënt. Praktisch gezien wordt, verkort, een werkdag van de patiënt doorlopen.

Bij het werkplekbezoek zijn indien mogelijk aanwezig: klinisch arbeidsgeneeskundige, patiënt, eigen bedrijfsarts, leidinggevende en deskundige aangaande werkproces van het eigen bedrijf. Indien mogelijk komt een dermatoloog in opleiding mee.

Alle uitslagen en de consequenties daarvan worden uitgebreid met de patiënt besproken en kortgesloten met bedrijfsarts. De medische behandeling en de benodigde aanpassingen in de werkwijze of werkomgeving staan hierbij centraal. Onze aanpak sluit aan bij de NVAB-richtlijn: preventie van contacteczeem.

About

We are professional and reliable provider since we offer customers the most powerful and beautiful themes. Besides, we always catch the latest technology and adapt to follow world’s new trends to deliver the best themes to the market.

Contact info

Polikliniek Mens en Arbeid
Public and Occupational Health

Amsterdam UMC, locatie AMC
  • Meibergdreef 9, 1105 AZ, Amsterdam
  • 020-566-3801

(bereikbaar van maandag t/m donderdag)
Contactformulier