Gelieerde instellingen

Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB)

Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) registreert en signaleert beroepsziekten via het nationale melding- en registratiesysteem en meerdere specifieke peilstations. Artsen kunnen beroepsziekten en arbeidsgebonden aandoeningen hier eenvoudig digitaal melden. Met een goed overzicht werkt het NCvB aan het bevorderen van de kwaliteit van preventie, (vroeg)diagnostiek, behandeling en begeleiding van arbeidsgebonden aandoeningen.

Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid

Het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid van het AMC is de grootste universitaire afdeling op het gebied van arbeid en gezondheid in Nederland. De afdeling doet onderzoek naar het voorkomen, ontstaan, inschatten en de behandeling van ziektes die op de één of andere manier met elkaar te maken hebben. De missie van de afdeling is 'Werken aan gezond werk'.

Kenniscentrum voor Verzekeringsgeneeskunde (KCvG)

Het doel van het Kenniscentrum is het bevorderen van de kwaliteit en de wetenschappelijke onderbouwing van de verzekeringsgeneeskunde door middel van het ontwikkelen en evalueren van methoden, richtlijnen, hulpmiddelen en interventies. Hiernaast wordt er samen met het AMC, UMCG en het VUmc naar gestreefd om de verzekeringsgeneeskunde aan de orde te laten komen in het onderwijs aan studenten geneeskunde en basisartsen in opleiding tot verzekeringsgeneeskundige.

Kenniscentrum Medische Keuringen in Arbeid (KMKA)

Het KMKA is een vraagbaak en hulpverlenende instantie die ondersteuning kan bieden voor professionals die te maken hebben met medisch onderzoek van (aspirant) werknemers met een garantie op kwaliteit. Het Kenniscentrum maakt gebruik van een netwerk van experts op de diverse relevante gebieden.

Kennissysteem InfectieZiekten bij de Arbeid (KIZA)

Het Kennisinformatiesysteem InfectieZiekten bij de Arbeid - kortweg KIZA - is een website, met daarop een verzameling van informatie specifiek over infectieziekten in relatie tot werk en werkomstandigheden.

Expertisecentrum voor Gehoor en Arbeid

De missie van het expertisecentrum Gehoor & Arbeid is verbetering van de zorg voor patiënten met arbeidsrelevante gehoorproblematiek en kennisontwikkeling en implementatie en implementatie op dit terrein. Hiertoe worden projecten uitgevoerd, o.a. de module functietesten, de toepasbaarheid van de module psychosociale diagnostiek en werkplekonderzoek.

Amsterdam UMC Locatie AMC - Beroepslongziekten Kenniscentrum Amsterdam

Zwembadpoli.nl

Zwembadpoli is bedoeld voor mensen die door hun beroep gezondheidklachten hebben als gevolg van het werken in zwembaden. Meestal betreft het acute klachten van de huid, de ogen en de longen.  Daarnaast beoogt deze poli een vraagbaak te zijn voor het management van zwembaden, voor bestuurders van gemeente en provincies, voor zwembadinstallateurs, waterlaboratoria en artsen.

Nederlands Kenniscentrum ArbeidsDermatosen (NECOD)

Het Nederlands Kenniscentrum ArbeidsDermatosen - NECOD - wil kennis over arbeidsrelevante huidproblematiek zoals eczemen en de daarbij een rol spelende irritantia en allergenen vergaren, bundelen, ontwikkelen, toegankelijk maken en verspreiden. Het Kenniscentrum maakt deel uit van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en het Amsterdam UMC.

Amsterdam UMC ArbeidsDermatologie Centrum