Overslaan en naar de inhoud gaan

Diensten

De PMA biedt onder meer:

  • Diagnostiek voor de vaststelling van beroepsziekten.
  • Onderzoek en advies over de gevolgen van aandoeningen voor de belastbaarheid.
  • Advies voor werkplek aanpassingen.
  • Arts deskundige advies bij keuringen bij voorbeeld veiligheidsgeschiktheid.

Voor deze diensten kunt u kijken bij de diverse medische onderwerpen van de PMA waar wij expertise in hebben opgebouwd. Voor al deze diensten is het nodig dat een bedrijfsarts, huisarts, medisch specialist of verzekeringsarts verwijst.

Staat uw onderwerp er niet bij of heeft u een specifieke vraag, dan kan u contact opnemen via mail mij terug.

Expertises

De PMA verricht deskundigenonderzoek, de zogenoemde expertises.
Het gaat hierbij om medisch onderzoek dat niet plaatsvindt in het kader van zorg. Er is ook geen sprake van een behandelrelatie tussen een arts en een patiënt.

Doel
Doel van de expertise is het vaststellen van een oorzakelijk verband tussen een aandoening en het werk. De beoordeling richt zich alleen op de medische causaliteit. Beantwoording van vragen over de aansprakelijkheid is niet aan de orde.

Aanpak
Na verwijzing en telefonisch overleg met de betreffende arbeidsgeneeskundige van de PMA wordt een onderzoeksplan opgesteld. De vaststelling van de gezondheidsschade, de relatie met arbeid en de blootstelling staan daarin centraal. Ook wordt gekeken naar mogelijke andere verklaringen.

Een multidisciplinair team bestaand uit in ieder geval een klinisch arbeidsgeneeskundige en een andere deskundige (medisch specialist, arbeidshygiënist, psycholoog) verricht een consult en bezoekt waar nodig de werkplek. Afhankelijk van de vraagstelling vinden aanvullende onderzoeken plaats.

Resultaat
Na een gesprek met de betrokkene en de beoordeling volgt een rapportage. De rapportage kent een tweede lezing door een andere klinisch arbeidsgeneeskundige. De werknemer of patiënt krijgt eerst de rapportage toegestuurd waarbij de regels ten aanzien van blokkeringsrecht worden gevolgd.

Randvoorwaarden

  • Beide partijen zijn het eens over de vraagstelling en de inschakeling van de PMA of de opdracht komt van de rechtbank.
  • Er is een duidelijke vraagstelling.
  • Er is een compleet medisch dossier en alle overige relevante stukken o.a. met betrekking tot gegevens over de werkplek zijn aanwezig.
  • De PMA heeft zo nodig toegang tot de (vroegere) werkplek.

Verwijzen
De PMA werkt alleen op verwijzing van huisarts, medisch specialist, bedrijfsarts of verzekeringsarts. Als u meteen wilt verwijzen vul dan dit formulier in. Mocht u willen overleggen met één van onze consulenten vult u dan het “mail mij terug” formulier in.

Tarieven
Kijk voor de algemene tarieven in de tarievenlijst. Een offerte op maat volgt na overleg met de klinisch arbeidsgeneeskundige.

Neuropsychologisch onderzoek

Verminderd functioneren door cognitieve klachten

Veel werkenden met een chronische aandoening of een mogelijke hersenbeschadiging ervaren cognitieve problemen. Hierdoor kan er sprake zijn van verminderd functioneren op het werk. Sommige werktaken lukken niet meer zoals normaal, iemand kan zich niet meer goed een hele dag concentreren, merkt dat hij of zij langzamer is dan normaal, of is vergeetachtig geworden.

Vaak is het voor de bedrijfsarts niet duidelijk of er sprake is van een stoornis in de hersenen of alleen van ervaren problemen door bijvoorbeeld vermoeidheid of pijn. Dit maakt het moeilijk om goed advies te geven aan de werkende over de mogelijkheden voor re-integratie en de verwachte prognose. Voor de werkende zelf geven dergelijke klachten ook veel onzekerheid. Een neuropsychologisch onderzoek kan helpen om daar meer duidelijkheid over te geven. 

Door middel van een neuropsychologisch onderzoek (NPO), kunnen de functies van de hersenen in kaart worden gebracht. Er wordt zo goed mogelijk onderscheid gemaakt tussen subjectieve klachten en cognitieve stoornissen. De neuropsychologen bij de polikliniek Mens en Arbeid hebben speciaal aandacht voor het vertalen van de uitslag van het onderzoek naar de werksituatie van de werkende. De artsen bij de polikliniek Mens en Arbeid hebben arbeidsgeneeskundige expertise in dergelijke vraagstukken en hebben korte lijnen met de medisch specialisten in het Amsterdam UMC.

Product

I. Neuropsychologisch onderzoek standaard

Kosten: € 1.550,-
Bij werkenden met cognitieve problemen waarbij niet duidelijk is wat precies de oorzaak en/of de ernst is, kan een neuropsychologisch onderzoek helpen duidelijkheid te geven.

II. Neuropsychologisch onderzoek en klinisch arbeidsgeneeskundig consult

Kosten: € 2.775,-
Naast een neuropsychologisch onderzoek wordt een gespecificeerd advies over de arbeidsbelastbaarheid en de re-integratiemogelijkheden opgesteld.

Verwijzing

De Polikliniek Mens en Arbeid werkt alleen op verwijzing van bedrijfsarts, huisarts, medisch specialist, verzekeringsarts. Als u wilt verwijzen vul dan het verwijsformulier in of neem contact op met ons secretariaat.
https://www.mensenarbeid.nl/content/verwijzen
 

Download flyer: Neuropsychologisch onderzoek voor werkenden 

About

We are professional and reliable provider since we offer customers the most powerful and beautiful themes. Besides, we always catch the latest technology and adapt to follow world’s new trends to deliver the best themes to the market.

Contact info

Polikliniek Mens en Arbeid
Public and Occupational Health

Amsterdam UMC, locatie AMC
  • Meibergdreef 9, 1105 AZ, Amsterdam
  • 020-566-3801

(bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08:30 tot 16.00 uur)
Contactformulier