Welkom bij de Polikliniek Mens en Arbeid

De Polikliniek Mens en Arbeid is een voorziening voor patiënten met complexe arbeidsgeneeskundige problematiek. Complex kan hierbij betrekking hebben op specifieke diagnostiek die verricht moet worden om de relatie met het werk vast te kunnen stellen. Maar ook vragen over de gevolgen van een aandoening voor het werk kunnen ingewikkeld zijn en een specifieke aanpak vergen.

Anders gezegd: de PMA is met name bedoeld voor werkgerelateerde gezondheidsproblemen waar huisarts, bedrijfsarts en specialist geen oplossing voor kunnen vinden.

De Polikliniek Mens en Arbeid vormt een onderdeel van het Amsterdam UMC, locatie AMC en werkt nauw samen met een aantal afdelingen van het Amsterdam UMC locaties AMC en VUmc en andere aanbieders van topklinische zorg. De polikliniek is ook nauw verbonden met het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten en het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid.

Werkwijze
De PMA combineert kennis van gezondheid én werk. Bij het onderzoek is dan ook altijd een multidisciplinaire team betrokken. Een medisch specialist werkt samen met een gespecialiseerde, klinisch werkende bedrijfsarts, waar nodig wordt het team aangevuld met andere deskundigen. De PMA kent teams van deskundigen rond elf disciplines.  

De PMA werkt alleen op verwijzing van huisarts, medisch specialist, bedrijfsarts of verzekeringsarts.  

Verwijzen kan via deze website. De consulent van de PMA neemt vervolgens telefonisch contact op met de verwijzer om de mogelijkheden door te spreken. Soms volstaat een telefonisch advies of een email consult.  De consulent stuurt de verwijzer een offerte wanneer de kosten geheel of gedeeltelijk voor de werkgever zijn.  

Soms vult de patiënt een aantal vragenlijsten in. Waar nodig bezoekt de patiënt een medisch specialistische afdeling of de PMA voor een medisch onderzoek en/of bezoekt een arts van de PMA de werkplek. Afhankelijk van de vraag volgt een adviesrapport dat met de patiënt wordt besproken voordat het naar de verwijzer gaat. Na drie maanden volgt een evaluatie. Lees meer bij diensten

Advies bij veiligheidskeuringen
Het is mogelijk de PMA in te schakelen bij problemen rond geschiktheidsonderzoek. Zo is de PMA door de Inspectie Leefomgeving en Transport Rail en Wegvervoer aangewezen (zie Protocol) om een deskundig advies te geven aan de keurend arts wanneer deze twijfelt over de geschiktheid van een keurling voor veiligheidsfuncties binnen de railsector.

Advies bij keuringen aanvragen?
Neem contact op met de PMA voor het aanvragen van keuringsadvies.

Het is voor keurende instanties ook mogelijk om een doorlopend contract voor Aanvullende Arbozorg af te sluiten, en daarin deze advisering op te nemen.

Zie ook

Ons team

 

Bel me terug

U bent verwijzer en wilt overleg.

Bel me terug

Plan uw route

Meer bereikbaarheid locatie AMC