Tarieven

De kosten die verbonden zijn aan de verwijzing naar de PMA worden geheel of gedeeltelijk vergoed door de zorg- of inkomensverzekeraar afhankelijk van de afspraken met de werkgever. Standaard krijgt de werkgever eerst een offerte toegestuurd op basis van de vraag voor de verwijzing.

Algemene tarieven per 1 januari 2022

Email consult € 215,--
Klinisch arbeidsgeneeskundige expertise € 1.075,--

Klinisch arbeidsgeneeskundige expertise en aanvullende diagnostiek van:
Audiologie/Cardiologie/Dermatologie/Longgeneeskunde/Neurologie/Oogheelkunde

 

€ 1.950,--
Cardiologie
Multidisciplinaire expertise: consult van een klinisch arbeidsgeneeskundige en cardioloog
 
€ 1.125,--
Neurologie/Revalidatie
Multidisciplinaire expertise: consult van een klinisch arbeidsgeneeskundige en revalidatiearts
€ 1.125,--
Orthopedie
Multidisciplinaire expertise: consult van een klinisch arbeidsgeneeskundige en orthopeed

 

€ 1.125,--
Neuropsychologisch Onderzoek € 1.250,--
Functionele Capaciteits Evaluatie € 1.250,--
Werkplekonderzoek/per uur € 215,- per uur.
Vaststellen van (complexe) beroepsziekten/per uur  € 215,- per uur.