Gehooraandoeningen

Niet minder dan 1 miljoen mensen werken in teveel lawaai, 200.000 werknemers kampen met slechthorendheid. Beide groepen werknemers kunnen met complexe vragen terecht bij de Polikliniek Mens en Arbeid. Lees verder..

Arbeidsdermatologie

In verschillende beroepsgroepen lopen medewerkers het risico om huidafwijkingen op te lopen. Verwijzing naar een arbeidsdermatologisch centrum kan ernstige klachten voorkomen en verzuim beperken. Lees verder..

Psychische aandoeningen

Psychische aandoeningen kunnen leiden tot ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Zij vormen 15% van de beroepsziektemeldingen. Lees verder..
 

Zwembadpoli

Vraagbaak voor mensen die door hun beroep gezondheidklachten hebben als gevolg van het werken in zwembaden. 

Lees verder...

 

Huidklachten door dieren: casuïstiek van PMA-AMC en ADC-VUmc

De ervaring met arbeidsgebonden huidklachten door dieren van de Polikliniek Mens en Arbeid AMC en het Arbeidsdermatologisch Centrum VUmc van de afgelopen 13 jaar is gebundeld in een recente voordracht!

Vergoeding gehoortoestellen bij lawaaischade

“Regelmatig krijg ik verwijzingen van de politiebedrijfsartsen om 'onbevooroordeeld, onafhankelijk en wetenschappelijk verantwoord' een oordeel en advies te geven over opgetreden gehoorverlies met altijd de vraag of de mensen in hun eigen werk nog verantwoord door kunnen werken. Dus U kunt zeker een beroep op ons doen”.

Geen draagvlak Expertise Centrum Causaliteit Beroepsziekten

Door het ontbreken van draagvlak bij werkgevers ziet minister Asscher zich genoodzaakt de voorbereidende werkzaamheden voor de oprichting van een expertisecentrum te staken. Hij wil opnieuw nadenken over de problematiek en nagaan of er nog andere oplossingsrichtingen zijn die kunnen bijdragen aan een betere procesgang bij het verhalen van schade als gevolg van beroepsziekten.

Purprotocol kan helpen bij diagnostiek klachten

Naar aanleiding van de onrust rond het isolerende purschuim hebben het ArbeidsDermatologisch Centrum VUmc, de Polikliniek Mens en Arbeid AMC en de GGD Groningen een protocol opgesteld voor klachten die mogelijk te maken hebben met pur. 

Neem Idiopathic Environmental Intolerances (IEI) serieus

Huid- en slijmvliesklachten worden in Scandinavië toenemend toegeschreven aan externe factoren in de (werk)omgeving, zonder dat de oorzaak duidelijk is. Ook in Nederland neemt de aandacht toe voor deze Idiopathic Environmental Intolerances (IEI).

Een autospuiter in de psychiatrie

Bij de NCvB-helpdesk kwam een vraag binnen van een psychiater over een 42-jarige man die is opgenomen op een psychiatrische afdeling met een atypisch klachtenpatroon. Er kan geen duidelijke psychiatrische stoornis worden vastgesteld en de vraag is of blootstelling in het werk een rol zou kunnen spelen en of nadere evaluatie noodzakelijk is.

Rioolwerker met een angry back

Een medewerker van een rioolbedrijf krijgt eczeem op beide onderarmen, rechts meer dan links, dat zich verder uitbreidt naar de onderbenen. Bij allergologisch onderzoek wordt "allergie voor rubber" wordt geconstateerd, evenals voor "alle geteste stoffen van het werk". Hij krijgt het advies ander werk te zoeken. De klachten verdwijnen echter niet ondanks aangepast werk.Werkplekonderzoek vanuit een expertise centrum leert dat het aangepaste werk bestaat uit het rijden en beladen van bedrijfs auto's naast het ontstoppen en leegzuigen van putten en riolen.

Extrinsieke Allergische Alveolitis door een metaalbewerkingsvloeistof

Een longarts verwees een 35 werknemer uit de metaalindustrie naar de Polikliniek Mens en Arbeid AMC met een EAA (Extrinsieke Allergische Alveolitis). Zonder medicatie waren de klachten verdwenen tijdens een langdurige ziekteperiode. Longarts en patient hadden het vermoeden dat de EAA veroorzaakt werd door aerogene blootstelling aan metaalbewerkingsvloeistof uit een nieuwe machine.