PMA: Uitstellen poliklinische afspraken

De uitbraak van het coronavirus heeft ook voor de Polikliniek Mens en Arbeid in het Amsterdam UMC geleid tot extra maatregelen. Daarom hebben we helaas moeten besluiten om poliklinische afspraken waar mogelijk uit te stellen. Of we vervangen de afspraak door een telefonisch consult. Zo voorkomen we dat onze patiënten en medewerkers onnodig risico lopen. Om die reden kunnen we nu nog geen (vervolg-) afspraken inplannen. Met uw arts wordt overlegd wanneer u gezien kunt worden. Wij zorgen ervoor dat we u op tijd informeren over een nieuwe afspraak. U hoeft in de tussentijd de Polikliniek Mens en Arbeid dus niet zelf te bellen of te mailen.

Polikliniek Mens en Arbeid

De Polikliniek Mens en Arbeid is een voorziening voor patiënten met complexe arbeidsgeneeskundige problematiek. Complex kan hierbij betrekking hebben op specifieke diagnostiek die verricht moet worden om de relatie met het werk vast te kunnen stellen. Maar ook vragen over de gevolgen van een aandoening voor het werk kunnen ingewikkeld zijn en een specifieke aanpak vergen.

Anders gezegd: de PMA is met name bedoeld voor werkgerelateerde gezondheidsproblemen waar huisarts, bedrijfsarts en specialist geen oplossing voor kunnen vinden.

Lees verder

Nieuws en casuïstiek

Plan uw route

Meer bereikbaarheid locatie AMC