PMA: Poliklinische afspraken kunnen weer worden uitgevoerd!

Inmiddels kunnen poliklinische afspraken weer worden uitgevoerd door de Polikliniek Mens & Arbeid. Wel zullen we proberen om waar mogelijk consulten telefonisch of via beeldbellen uit te voeren. We volgen hierin het algemene beleid van het AMC. Als de arts of deskundige van de Polikliniek Mens & Arbeid het nodig vindt dat u wel naar het AMC komt, dan zorgen wij ervoor dat u op een veilige manier wordt gezien waarbij alle benodigde maatregelen in acht worden genomen.

Polikliniek Mens en Arbeid

De Polikliniek Mens en Arbeid (PMA) van het Amsterdam UMC is een voorziening voor patiënten (individu of groep) met complexe arbeidsgeneeskundige problematiek. De relatie tussen gezondheidsproblemen en werk staat centraal. Daarbij kan gedacht worden aan aandoeningen die waarschijnlijk het gevolg zijn van werk, maar andersom ook de gevolgen van medische belemmeringen voor werk.

De PMA is nauw verbonden met het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten en het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid. Klinische zorg en wetenschappelijk onderzoek liggen hierdoor dicht bij elkaar.
Lees verder

Nieuws en casuïstiek