Polikliniek Mens en Arbeid

De Polikliniek Mens en Arbeid (PMA) van het Amsterdam UMC is een voorziening voor patiënten (individu of groep) met complexe arbeidsgeneeskundige problematiek. De relatie tussen gezondheidsproblemen en werk staat centraal. Daarbij kan gedacht worden aan aandoeningen die waarschijnlijk het gevolg zijn van werk, maar andersom ook de gevolgen van medische belemmeringen voor werk.

De PMA is nauw verbonden met het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten en het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid. Klinische zorg en wetenschappelijk onderzoek liggen hierdoor dicht bij elkaar.
Lees verder

Nieuws en casuïstiek

Plan uw route

Meer bereikbaarheid locatie AMC