PMA: Poliklinische afspraken kunnen weer worden uitgevoerd!

Inmiddels kunnen poliklinische afspraken weer worden uitgevoerd door de Polikliniek Mens & Arbeid. Wel zullen we proberen om waar mogelijk consulten telefonisch of via beeldbellen uit te voeren. We volgen hierin het algemene beleid van het AMC. Als de arts of deskundige van de Polikliniek Mens & Arbeid het nodig vindt dat u wel naar het AMC komt, dan zorgen wij ervoor dat u op een veilige manier wordt gezien waarbij alle benodigde maatregelen in acht worden genomen.

Polikliniek Mens en Arbeid

De Polikliniek Mens en Arbeid is een voorziening voor patiënten met complexe arbeidsgeneeskundige problematiek. Complex kan hierbij betrekking hebben op specifieke diagnostiek die verricht moet worden om de relatie met het werk vast te kunnen stellen. Maar ook vragen over de gevolgen van een aandoening voor het werk kunnen ingewikkeld zijn en een specifieke aanpak vergen.

Anders gezegd: de PMA is met name bedoeld voor werkgerelateerde gezondheidsproblemen waar huisarts, bedrijfsarts en specialist geen oplossing voor kunnen vinden.

Lees verder