Gehooraandoeningen

Niet minder dan 1 miljoen mensen werken in teveel lawaai, 200.000 werknemers kampen met slechthorendheid. Beide groepen werknemers kunnen met complexe vragen terecht bij de Polikliniek Mens en Arbeid. Lees verder..

Arbeidsdermatologie

In verschillende beroepsgroepen lopen medewerkers het risico om huidafwijkingen op te lopen. Verwijzing naar een arbeidsdermatologisch centrum kan ernstige klachten voorkomen en verzuim beperken. Lees verder..

Zwembadpoli

Vraagbaak voor mensen die door hun beroep gezondheidklachten hebben als gevolg van het werken in zwembaden. 

Lees verder...

 

Psychische aandoeningen

Psychische aandoeningen kunnen leiden tot ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Zij vormen 40% van de beroepsziektemeldingen. Lees verder..
 

Laatste nieuws over het Fonds voor OPS slachtoffers

Op vrijdag 29 maart 2019 heeft de ministerraad een voorstel gedaan aan de Tweede Kamer over een aanstaande regeling voor financiële vergoeding (een eenmalige uitkering) aan OPS slachtoffers. Hoe die vergoeding, de criteria ervoor en de praktische regelingen er precies uit zullen zien, is nog niet duidelijk. Hierover zal waarschijnlijk pas in de zomer van 2019 meer bekend zijn.

OPS-fonds

Er wordt gewerkt aan een OPS-fonds. Mocht er meer bekend worden, dan zullen we dit op deze site melden.  Wij verzoeken u om in deze fase niet te gaan mailen of bellen naar ons.
 

De blazerslong

Een trombonist heeft last van een niet productieve hoest, kortademigheid en koorts. Een saxofonist is toenemend benauwd bij inspanning. Ontoereikend onderhoud van de blaasinstrumenten blijkt de oorzaak.

Onverbloemde beroepsziekte?

Veroorzaakt het inhoezen van snijbloemen de pijn in de schouder van een 42-jarige medewerkster van een glastuinbouwbedrijf? Omdat de bedrijfsarts denkt aan de beroepsziekte (a)specifieke schouderklachten, vraagt zij een werkplekonderzoek aan. 

Kun je allergisch zijn voor chloor in het zwembad?

Wedstrijdzwemmers, de badmeester of een willekeurige recreant, het kan iedereen treffen in het zwembad: irritaties aan de luchtwegen of huid. Is dat soms een allergische reactie op het aanwezige chloor? 
Door: Ianthe Sahadat 26 juni 2017, volkskrant.nl

Vergoeding gehoortoestellen bij lawaaischade

“Regelmatig krijg ik verwijzingen van de politiebedrijfsartsen om 'onbevooroordeeld, onafhankelijk en wetenschappelijk verantwoord' een oordeel en advies te geven over opgetreden gehoorverlies met altijd de vraag of de mensen in hun eigen werk nog verantwoord door kunnen werken. Dus U kunt zeker een beroep op ons doen”.

Purprotocol kan helpen bij diagnostiek klachten

Naar aanleiding van de onrust rond het isolerende purschuim hebben het ArbeidsDermatologisch Centrum VUmc, de Polikliniek Mens en Arbeid AMC en de GGD Groningen een protocol opgesteld voor klachten die mogelijk te maken hebben met pur. 

Neem Idiopathic Environmental Intolerances (IEI) serieus

Huid- en slijmvliesklachten worden in Scandinavië toenemend toegeschreven aan externe factoren in de (werk)omgeving, zonder dat de oorzaak duidelijk is. Ook in Nederland neemt de aandacht toe voor deze Idiopathic Environmental Intolerances (IEI).