Polikliniek Mens en Arbeid

De Polikliniek Mens en Arbeid is een voorziening voor patiënten met complexe arbeidsgeneeskundige problematiek. Complex kan hierbij betrekking hebben op specifieke diagnostiek die verricht moet worden om de relatie met het werk vast te kunnen stellen. Maar ook vragen over de gevolgen van een aandoening voor het werk kunnen ingewikkeld zijn en een specifieke aanpak vergen.

Anders gezegd: de PMA is met name bedoeld voor werkgerelateerde gezondheidsproblemen waar huisarts, bedrijfsarts en specialist geen oplossing voor kunnen vinden.

Lees verder

Nieuws en casuïstiek

Plan uw route

Meer bereikbaarheid locatie AMC