Overslaan en naar de inhoud gaan

PMA en Lexces

Lecxes:  
Het Lexces is hét expertisecentrum voor stoffengerelateerde beroepsziekten. In deze netwerkorganisatie werken verschillende organisaties samen om kennis en expertise op het gebied van gevaarlijke stoffen en gezondheidsrisico's voor werkenden te verzamelen, verder te ontwikkelen en de verspreiding ervan te bevorderen. Daarmee draagt het Lexces actief bij aan de preventie en beoordeling van stoffengerelateerde beroepsziekten.

Het Lexces is een samenwerkingsverband van vijf instituten: Institute for Risk Assesment Sciences (IRAS, Universiteit Utrecht), Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen (NKAL), Polikliniek Mens en Arbeid (PMA, Amsterdam UMC), Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB, Amsterdam UMC) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Deze vijf instituten zijn samen verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het werkprogramma. Bij de invulling en uitvoering hiervan werkt het Lexces samen met andere kennisinstituten en organisaties op het gebied van arbeid en gezondheid.

https://www.lexces.nl

Regeling TSB  
Vanaf 2023 geldt de Regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB). Het doel daarvan is om slachtoffers van stoffengerelateerde beroepsziekten erkenning te bieden voor het feit dat ze ziek zijn geworden door blootstelling aan bepaalde schadelijke stoffen op hun werk.

De regeling TSB is een eenmalig recht op een financiële tegemoetkoming voor individuele (oud-) werknemers en zelfstandigen. De regeling geldt momenteel voor drie beroepsziekten:

 • Longkanker door asbest
 • Allergisch astma
 • CSE (schildersziekte)

Leidt u aan een van de drie geselecteerde beroepsziekten en denkt u dat de regeling TSB voor u geldt? Dan kunt u vanaf 1 januari 2023 een aanvraag indienen bij het ISBG

Uitvoering Regeling Tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten   
De PMA heeft in 2023 drie activiteiten voor de Regeling Tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten (TSB):

 1. Werkzaamheden  
  Voor de uitvoering van de TSB heeft het Bureau Lexces de inhoudelijke voorbereiding van de dossiers uitbesteed aan de PMA, IRAS en het NKAL.
 2. Informatiedesk Instituut Slachtoffers Beroepsziekten door Gevaarlijke stoffen  
  De PMA neemt deel aan overleg en afstemming over dossiers met complexe casussen, incomplete dossiers en de algemene voortgang.
 3. Scholing  
  Het verzorgen van algemene scholing binnen de vakverenigingen over het verbeteren en herkennen van diagnoses en de inschatting van de beroepsmatige blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

Uitvoering werkzaamheden werkprogramma  
De PMA stelt projectvoorstellen op en werkt ze nader uit voor het wetenschappelijk werkprogramma van Lexces (voorbereiding werkprogramma).

 

About

We are professional and reliable provider since we offer customers the most powerful and beautiful themes. Besides, we always catch the latest technology and adapt to follow world’s new trends to deliver the best themes to the market.

Contact info

Polikliniek Mens en Arbeid
Public and Occupational Health

Amsterdam UMC, locatie AMC
 • Meibergdreef 9, 1105 AZ, Amsterdam
 • 020-566-3801

(bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08:30 tot 16.00 uur)
Contactformulier