Overslaan en naar de inhoud gaan

Medisch specialist & bedrijfsarts: wat vindt de patiënt daarvan?

Amsterdam UMC, afdeling Public and Occupational Health, deed kwalitatief onderzoek naar de ervaringen, behoeftes en verwachtingen van patiënten over de samenwerking tussen de medisch specialist en de bedrijfsarts.

In deze studie zijn 33 deelnemers met diverse medische aandoeningen geïnterviewd en hebben zij in acht online focus groepen met elkaar gediscussieerd. De meeste deelnemers in deze studie waren al langer ziek en zij hadden niet allemaal hun werk kunnen behouden door de ziekte. 

Deelnemers gaven aan de behoefte te voelen om werk-gerelateerde vragen aan een medisch professional te kunnen stellen. Sommigen wilden dat bij voorkeur met hun behandelend specialist, anderen juist liever met de bedrijfsarts. Sommige deelnemers beschouwden de bedrijfsarts als onvoldoende onafhankelijk doordat zij werden betaald door de werkgever, en dat gevoel speelt niet bij de behandelend specialist. Tegelijk vonden de deelnemers dat een specialist vaak niet voldoende weet over het werk. De meeste deelnemers vonden dat er in de praktijk onvoldoende samenwerking is tussen de medisch specialist en de bedrijfsarts als gevolg van het huidige zorg- en arbosysteem. Er werden goede voorbeelden genoemd waarin goede samenwerking leidde tot meerwaarde o.a. door meer ervaren steun om ondanks de ziekte toch zo goed mogelijk te kunnen blijven werken.

Deze kwalitatieve studie onder patiënten is onderdeel van het promotieonderzoek van Lana Kluit over arbeidsgerichte medische zorg. De resultaten van deze deelstudie zijn te vinden via: https://doi.org/10.1097/jom.0000000000002833.

 

Foto designed by pch.vector / Freepik.com

 

 

About

We are professional and reliable provider since we offer customers the most powerful and beautiful themes. Besides, we always catch the latest technology and adapt to follow world’s new trends to deliver the best themes to the market.

Contact info

Polikliniek Mens en Arbeid
Public and Occupational Health

Amsterdam UMC, locatie AMC
  • Meibergdreef 9, 1105 AZ, Amsterdam
  • 020-566-3801

(maandag t/m donderdag van 9.00 tot 12.00 uur)
Contactformulier