Overslaan en naar de inhoud gaan

Amsterdam UMC Zelfhulpcursus Werk en Mantelzorg: Een Europese Best Practice Mental Health!

De Zelfhulpcursus Werk en Mantelzorg van de afdeling Public and Occupational Health, Amsterdam UMC is door de Expert Group on Public Health van de Europese Commissie na evaluatie beoordeeld als Best Practice Mental Health en opgenomen in de EU Best Practice Portal. De titel is ‘Role-focused self-management intervention for reducing and preventing the caregiver distress of workers who combine paid work with informal caregiving’.

Mantelzorg betreft de onbetaalde zorg voor een naaste (bijv., vader of moeder, partner of kind, familielid, vriend(in), buur, etc.) met een gezondheidsaandoening. Mantelzorg kan belastend zijn, vooral ook wanneer het gecombineerd wordt met werk en het sociaal-persoonlijke leven (bijv., gezin, hobby’s).

Om werkenden die in de privé-situatie mantelzorger zijn te helpen heeft de afdeling van het Amsterdam UMC waar ook de Polikliniek Mens en Arbeid deel van uitmaakt de Zelfhulpcursus Werk en Mantelzorg ontwikkeld. Deze is relevant voor werkenden belast met mantelzorg om te gaan doen én relevant voor werkgevers om aan te raden aan werknemers belast met mantelzorg!

De zelfhulpcursus is geheel zelfstandig, in kortere delen, en op eigen gelegenheid (bijv., thuis) te doen via het privacy-veilige zelfhulpboek, hier gratis te downloaden.   

De zelfhulpcursus geeft handvatten voor het invulling geven aan de rol van mantelzorger én het combineren van mantelzorg met werk en het sociaal-persoonlijke leven.

Wetenschappelijk onderzoek gepubliceerd in het European Journal of Public Health heeft laten zien dat de zelfhulpcursus mantelzorgstress kan verminderen bij werkenden die ook mantelzorger zijn. In 2019 is de zelfhulpcursus erkend als Goed Onderbouwd door de commissie Maatschappelijke Ondersteuning, Participatie en Veiligheid van Movisie en opgenomen in de Nederlandse databank Effectieve Sociale Interventies. En nu in 2024 is de zelfhulpcursus door de EU Expert Group Public Health ook erkend als Europese Best Practice Mental Health en opgenomen in de Best Practices Portal van de Europese Unie!

Boezeman EJ, Nieuwenhuijsen K, Sluiter JK. An intervention that reduces stress in people who combine work with informal care: randomized controlled trial results. Eur J Public Health. 2018;28(3):485-489. doi:10.1093/eurpub/cky052

https://www.movisie.nl/interventie/zelfhulpcursus-werk-mantelzorg 
https://webgate.ec.europa.eu/dyna/bp-portal/best-practice/435   
 

 

 

About

We are professional and reliable provider since we offer customers the most powerful and beautiful themes. Besides, we always catch the latest technology and adapt to follow world’s new trends to deliver the best themes to the market.

Contact info

Polikliniek Mens en Arbeid
Public and Occupational Health

Amsterdam UMC, locatie AMC
  • Meibergdreef 9, 1105 AZ, Amsterdam
  • 020-566-3801

(bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08:30 tot 16.00 uur)
Contactformulier