Overslaan en naar de inhoud gaan

PMA participeert in expertisecentrum Lexces

Vandaag gaat het Landelijk expertisecentrum stoffengerelateerde beroepsziekten (Lexces) officieel van start. De Polikliniek Mens en Arbeid (PMA) is een van de vijf kennispartners. Het Lexces verzamelt en ontwikkelt kennis over de preventie van stoffengerelateerde beroepsziekten en deelt deze met Arbo-professionals. Het Lexces speelt ook een rol bij de Regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB). Deze regeling gaat in op 1 januari 2023.

3.000 overlijdens per jaar 
Ieder jaar overlijden er rond de 3.000 mensen doordat ze tijdens hun werk zijn blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Nog meer werkenden worden er ziek door. Professionals op het gebied van arbeidsomstandigheden hebben behoefte aan kennis die in de praktijk helpt beroepsziekten te voorkomen. Het Lexces kan daaraan bijdragen.

Inbreng kennis en expertise / rol PMA 
De PMA is een voorziening voor patiënten met complexe arbeidsgeneeskundige problematiek. De PMA maakt deel uit van de poliklinieken binnen Amsterdam UMC, en vormt, samen met de afdeling longziekten en de afdeling dermatologie ook het Academisch Kenniscentrum Klinische Arbeidsgeneeskunde voor Huid- en Longaandoeningen.

Het binnen de PMA functionerende Solvent Team is een internationaal erkend expertisecentrum voor chronisch toxische encefalopathie (CTE). In de PMA wordt, na verwijzing, topreferente diagnostiek, zorg en advies gegeven op basis van vragen uit de praktijk over complexe beroepsziekten en arbeidsrelevante gezondheidsvraagstukken.

De PMA richt zich naast haar zorgtaken ook op wetenschappelijk onderzoek ten aanzien van de preventie en vroegsignalering van beroepsziekten, en op het versterken van de arbeidsgeneeskundige zorg zowel binnen als buiten de kliniek. Zij werkt daarbij nauw samen met het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) en de klinische afdelingen van het Amsterdam UMC.

De artsen van de PMA zijn nauw betrokken bij het onderwijs voor geneeskunde studenten van zowel de VU als de UvA, als ook voor de opleiding, en bij- en nascholing van bedrijfsartsen o.a. via de NSPOH en de SGBO. De PMA wordt veel ingezet voor bedrijfsartsen in opleiding als stageplek voor de praktijk van klinische arbeidsgeneeskunde en wetenschappelijk onderzoek.

Samenwerking 
Het Lexces is een samenwerkingsverband van vijf instituten: Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS, Universiteit Utrecht), Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen (NKAL), Polikliniek Mens en Arbeid (PMA, Amsterdam UMC), Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB, Amsterdam UMC) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB) 
Per 1 januari 2023 gaat de TSB in. De uitvoering van de regeling zal het Lexces samen doen met het onlangs opgerichte Instituut Slachtoffers Beroepsziekten door Gevaarlijke stoffen (ISBG) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De PMA speelt hierin geen rol. Voor vragen hierover kunt u terecht bij het Lexces www.lexces.nl/nl/regeling-tsb of www.lexces.nl/nl/contact

 

Meer informatie over het Lexces vindt u op www.lexces.nl.

About

We are professional and reliable provider since we offer customers the most powerful and beautiful themes. Besides, we always catch the latest technology and adapt to follow world’s new trends to deliver the best themes to the market.

Contact info

Polikliniek Mens en Arbeid
Public and Occupational Health

Amsterdam UMC, locatie AMC
  • Meibergdreef 9, 1105 AZ, Amsterdam
  • 020-566-3801

(bereikbaar van maandag t/m donderdag)
Contactformulier