Neurologische aandoeningen / Cognitieve stoornissen

Neurologische aandoeningen kunnen het functioneren in werk belemmeren of zelfs onmogelijk maken. Sommige neurologische aandoeningen zoals een beroerte of CVA geven acuut problemen in de belastbaarheid, andere neurologische aandoeningen zoals Parkinson of Multiple Sclerose kunnen geleidelijk steeds meer problemen geven in de belastbaarheid. Deze problemen zijn divers van aard zoals fysieke problemen, maar ook problemen met het cognitief en mentaal functioneren, een verhoogde prikkelbaarheid of vermoeidheid zijn vaak aan de orde.  

Bij beroepen met veiligheidstaken is het in het bijzonder van belang dat iemand geen beperkingen heeft ten aanzien van het concentratie vermogen of waakzaamheid. De Inspectie Verkeer en Waterstaat heeft de PMA aangewezen als instantie die geraadpleegd kan worden bij neurologische spoorveiligheidsvraagstukken.

Email consult
Veel vragen kunnen beantwoord worden door overleg tussen de vraagsteller en de klinisch arbeidsgeneeskundige (email consult). Voor de kosten hiervan zie tarievenlijst.

Wie kunt u verwijzen?
De PMA kan specifiek adviseren bij risicovolle werksituaties met veiligheidsaspecten voor de patiënt met een neurologische aandoening of cognitieve stoornis. Daarnaast kan de PMA adviseren over de belastbaarheid van patiënten bij de re-integratie van neurologische stoornissen of bij cognitieve problemen: