Gehooraandoeningen

Niet minder dan 1 miljoen mensen werken in teveel lawaai, 200.000 werknemers kampen met slechthorendheid. Beide groepen werknemers kunnen met complexe vragen terecht bij de Polikliniek Mens en Arbeid. Lees verder..

Arbeidsdermatologie

In verschillende beroepsgroepen lopen medewerkers het risico om huidafwijkingen op te lopen. Verwijzing naar een arbeidsdermatologisch centrum kan ernstige klachten voorkomen en verzuim beperken. Lees verder..

Zwembadpoli

Vraagbaak voor mensen die door hun beroep gezondheidklachten hebben als gevolg van het werken in zwembaden. 

Lees verder...

 

Psychische aandoeningen

Psychische aandoeningen kunnen leiden tot ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Zij vormen 40% van de beroepsziektemeldingen. Lees verder..
 

Allergieen zijn altijd belastend en soms levensbedreigend

Allergieën in Nederland komen steeds vaker voor. Niet iedereen met een allergie loopt acuut levensgevaar, maar vaak is het knap lastig om te leven met een allergie. Op vrijdag 13 maart sprak hij zijn oratie uit als hoogleraar leerstoel dermato-allergologie en arbeidsdermatologie bij VUmc.