Klinisch arbeidsgeneeskundigen

Klinisch arbeidsgeneeskundigen verbonden aan de Polikliniek Mens en Arbeid op het gebied van:

Cardiologie
Drs J. Siebers, bedrijfsarts / klinisch arbeidsgeneeskundige

Chronische Toxische Encephalopathie (CTE) - Solvent Team
Ir. T. Huy, arbeidshygienist
Mw. D.J. Nauta, Neuropsycholoog
Mw. drs Y. M. Kampen, klinisch arbeidsgeneeskundige
Drs W. P. Piebenga, klinisch arbeidsgeneeskundige
Drs H.I.J. Bartstra, klinisch arbeidsgeneeskundige
Dr. G.J. Geurtsen MSc PhD, klinisch neuropsycholoog

Gehooraandoeningen
Dr B. Sorgdrager, bedrijfsarts / klinisch arbeidsgeneeskundige
Drs J. G. Bakker, bedrijfsarts / klinisch arbeidsgeneeskundige

Houding- en bewegingsapparaat
Dr P.P.F.M. Kuijer, bewegingswetenschapper
Dr B. Sorgdrager, bedrijfsarts / klinisch arbeidsgeneeskundige

Huidaandoeningen
Drs J. G. Bakker, bedrijfsarts / klinisch arbeidsgeneeskundige
Mw. drs G. J. de Groene, bedrijfsarts / klinisch arbeidsgeneeskundige

Longaandoeningen
Mw. drs G. J. de Groene, bedrijfsarts / klinisch arbeidsgeneeskundige

Medicijnen en werk
Dr. T. Brand,  bedrijfsarts / klinisch arbeidsgeneeskundige

Oogaandoeningen
Dr B. Sorgdrager, bedrijfsarts / klinisch arbeidsgeneeskundige

Overige neurologische aandoeningen, incl. cerebrovasculaire aandoeningen
Dr. T. Brand,  bedrijfsarts / klinisch arbeidsgeneeskundige

Psychische aandoeningen
Mw. drs G. J. de Groene, bedrijfsarts / klinisch arbeidsgeneeskundige
Mw. D.J. Nauta, Neuropsycholoog

Zwangerschap en werk
Dr. T. Brand,  bedrijfsarts / klinisch arbeidsgeneeskundige

Overige specialismen
Dr B. Sorgdrager, bedrijfsarts / klinisch arbeidsgeneeskundige