Klinisch arbeidsgeneeskundigen

Klinisch arbeidsgeneeskundigen verbonden aan de Polikliniek Mens en Arbeid op het gebied van:

Cardiologie
Drs J. Siebers, bedrijfsarts / klinisch arbeidsgeneeskundige

Chronische Toxische Encephalopathie (CTE) - Solvent Team
Ir. T. Huy, arbeidshygienist
Mw. drs Y. M. Kampen, klinisch arbeidsgeneeskundige
Drs W. P. Piebenga, klinisch arbeidsgeneeskundige

Gehooraandoeningen
Dr B. Sorgdrager, bedrijfsarts / klinisch arbeidsgeneeskundige
Drs J. G. Bakker, bedrijfsarts / klinisch arbeidsgeneeskundige

Houding- en bewegingsapparaat
Dr P.P.F.M. Kuijer, bewegingswetenschapper
Dr B. Sorgdrager, bedrijfsarts / klinisch arbeidsgeneeskundige

Huidaandoeningen
Drs J. G. Bakker, bedrijfsarts / klinisch arbeidsgeneeskundige
Mw. drs G. J. de Groene, bedrijfsarts / klinisch arbeidsgeneeskundige

Longaandoeningen
Mw. drs G. J. de Groene, bedrijfsarts / klinisch arbeidsgeneeskundige

Medicijnen en werk
Dr. T. Brand,  bedrijfsarts / klinisch arbeidsgeneeskundige

Oogaandoeningen
Dr B. Sorgdrager, bedrijfsarts / klinisch arbeidsgeneeskundige

Overige neurologische aandoeningen, incl. cerebrovasculaire aandoeningen
Dr. T. Brand,  bedrijfsarts / klinisch arbeidsgeneeskundige

Psychische aandoeningen
Mw. drs G. J. de Groene, bedrijfsarts / klinisch arbeidsgeneeskundige
Mw. D.J. Nauta, Neuropsycholoog

Zwangerschap en werk
Dr. T. Brand,  bedrijfsarts / klinisch arbeidsgeneeskundige

Overige specialismen
Dr B. Sorgdrager, bedrijfsarts / klinisch arbeidsgeneeskundige