Gezond werken is een hoofdzaak - Prof. dr. Frederieke G. Schaafsma

Goed kunnen functioneren op het werk is van belang voor iemands gezondheid. Het is vooruitgang dat dit steeds beter wordt herkend door zorgverleners. Tegelijk kan het werk ook wel degelijk een risico zijn voor de gezondheid. In wetenschappelijk onderzoek en in de dagelijkse praktijk van de bedrijfsarts gaat veel aandacht naar het versterken van onze belastbaarheid, zoals terugkeer-naar-werk-interventies of het aanleren van betere copingstrategieën. De meeste bedrijfsartsen komen pas in beeld als er al sprake is van verzuim. Er gaat relatief weinig aandacht naar de risicofactoren in het werk en het voorkómen van ziekte en verzuim.

Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde, vanwege de Nederlandse Vereniging Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), bij de Faculteit der Geneeskunde/Universiteit van Amsterdam/Amsterdam UMC op 5 november 2021.

Download: Tijdschrift voor Human Factors