Werkgerelateerde infectieziekten

In verschillende beroepsgroepen lopen medewerkers het risico om infectieziekten op te lopen of om een risico te vormen voor collega's. Verwijzing naar het Kenniscentrum Infectieziekten en Arbeid van de Polikliniek Mens en Arbeid kan ernstige klachten voorkomen en verzuim beperken. De PMA levert gespecialiseerde aanvullende zorg en bundelt klinische kennis met arbeidsgeneeskundige expertise.  

Wie kunt u verwijzen? 
De PMA staat open voor medewerkers met werkgebonden infectieziekten. Verwijzing is raadzaam voor patiënten voor wie reguliere zorg geen oplossing biedt of zeer specialistische diagnostiek en begeleiding noodzakelijk zijn. Ook wanneer een uitspraak nodig is met betrekking tot arbeids(on)geschiktheid, beroepsziektediagnostiek of in het kader van expertise-onderzoek kunt u bij de PMA terecht. 

Ook acute, werkgerelateerd infectie problemen kunt u verwijzen naar de PMA voor een spoed consult binnen twee werkdagen. 

Aanpak      
Na aanmelding bespreekt de klinisch arbeidsgeneeskundige met de verwijzer vraagstelling en onderzoekstraject.

Alle uitslagen en de consequenties daarvan worden uitgebreid met de patiënt besproken en kortgesloten met bedrijfsarts en werkgever, met in achtneming van het medische geheim. De medische behandeling en de benodigde aanpassingen in de werkwijze of werkomgeving staan hierbij centraal. De bedrijfsarts wordt ingeschakeld bij het verder begeleiden van de patiënt.

Resultaat 
De PMA levert snelle adequate diagnostiek en kijkt specifiek naar de consequenties voor werk. De verwijzer wordt tussentijds geïnformeerd over deelresultaten. Binnen twee weken na afronding van het onderzoek volgt de beantwoording van uw vraagstelling in de eindrapportage.  

Wie zijn wij? 
De klinisch arbeidsgeneeskundige Jaap Maas van de PMA werkt nauw samen met het RIVM.  

Links 
http://www.kiza.nl en https://www.beroepsziekten.nl

Contact
Wilt u geen patiënt verwijzen, maar een specifieke inhoudelijke vraag stellen, of wilt u contact opnemen om bijvoorbeeld eerst te overleggen voordat u doorverwijst dan kan dat via de button bel me terug.
 
Verwijzen
De PMA werkt alleen op verwijzing van huisarts, medisch specialist, bedrijfsarts of verzekeringsarts. Als u meteen wilt verwijzen vul dan dit formulier in. Mocht u willen overleggen met één van onze consulenten vult u dan het bel me terug formulier in.

Tarieven
De kosten die verbonden zijn aan de verwijzing naar de PMA worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. In de praktijk worden ze betaald door de werkgever of de arbeidsongeschiktheidsverzekeraars die hiervoor een offerte ontvangen.

Algemene tarieven vindt u in de tarievenlijst. Een offerte op maat volgt na overleg met de klinisch arbeidsgeneeskundige.