Wanneer ben ik aan de beurt?

Onder wachttijd wordt verstaan ‘het aantal weken tussen het moment dat u een afspraak maakt voor een polikliniek bezoek tot het moment dat u terecht kunt voor een eerste consult’.

 De beroepsziektespecialist van de Polikliniek Mens en Arbeid neemt zo snel mogelijk na de verwijzing contact met u op. Omdat deze polikliniek maatwerk levert kan de wachttijd meestal veel korter zijn dan voor reguliere poliklinieken, meestal twee tot drie weken.