Psychische aandoeningen

Psychische aandoeningen kunnen leiden tot ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Zij vormen 15% van de beroepsziektemeldingen. Heeft u bij een patiënt met psychische problemen vragen over de rol van de arbeidsbelasting of omstandigheden bij het ontstaan van deze problemen, of wilt u meer informatie over de mogelijkheden tot re-integratie, dan kan de Polikliniek Mens en Arbeid u uitkomst bieden.

Wie kunt u verwijzen?
De PMA is bedoeld voor patiënten met psychische werkgerelateerde klachten. Verwijzing is raadzaam voor patiënten voor wie reguliere zorg geen oplossing biedt of voor wie specialistische beoordeling, behandeling en/of begeleiding noodzakelijk is. U kunt bij de PMA terecht voor beroepsziektediagnostiek en advisering voor het werk vermogen.