Psychische aandoeningen

Psychische aandoeningen kunnen leiden tot ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Zij vormen 15% van de beroepsziektemeldingen. Heeft u als bedrijfsarts bij een werknemer met psychische klachten vragen over de rol van de arbeidsbelasting bij het ontstaan van deze klachten of wilt u meer informatie over de mogelijkheden tot re-integratie, dan kan de Polikliniek Mens en Arbeid u uitkomst bieden.

Wie kunt u verwijzen?
De PMA staat open voor verwijzingen van medewerkers maar ook voor zelfstandigen met psychische werkgerelateerde klachten. Verwijzing is raadzaam voor patiënten voor wie reguliere zorg geen oplossing biedt of voor wie specialistische beoordeling, behandeling en/of begeleiding noodzakelijk is. U kunt bij de PMA terecht voor beroepsziektediagnostiek en advisering voor het werk vermogen.

Er zijn drie hoofdgroepen van vragen:

  1. Oorzakelijke vragen: is het werk de oorzaak van de klachten?
  2. Vragen rondom het werkvermogen: waarom stagneert het re-integratie proces? Is de diagnose helder? Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen op het gebied van de re-integratie? Is er behandeling nodig?
  3. Advies voor veiligheidsgeschiktheid bij beroepen waar speciale functie-eisen voor zijn gedefinieerd.

Aanpak
De Polikliniek Mens en Arbeid werkt met multidisciplinaire teams. Voor de zorgvoorziening psychische aandoeningen bestaat dit team uit BIG geregistreerde (neuro-)psychologen, klinisch arbeidsgeneeskundigen en een psychiater voor consultatie. Indien nodig wordt gestandaardiseerd psychodiagnostisch onderzoek ingezet ter beoordeling van As I, As II en neurocognitieve symptomatologie.

Na aanmelding bespreekt de klinisch arbeidsgeneeskundige met de verwijzer de vraagstellingen. In het multidisciplinair team wordt besproken hoe wij u van dienst kunnen zijn en maken wij een onderzoeksplan met offerte.
De vraagstelling wordt beantwoord op basis van multidisciplinair overleg. De conclusies en het advies worden met de patiënt besproken en gerapporteerd aan de verwijzer. Naast adviezen over een eventuele psychologische behandeling richt dit rapport zich in het bijzonder op adviezen ten aanzien van mogelijkheden en beperkingen in het werk. Ons uitgangspunt is mensen, zonodig met aanpassingen, aan het werk te houden. De verwijzer draagt in principe hierna zorg voor de verdere begeleiding.

De PMA verricht deskundigenonderzoek, de zogenoemde expertises. Het gaat hierbij om medisch onderzoek dat niet in het kader van zorg plaatsvindt. Er is ook geen sprake van een behandelrelatie tussen een arts en een patiënt. Bij onderzoeken in het kader van een expertise gelden bijzondere voorwaarden, zie expertises.

Resultaat
De PMA geeft een antwoord op vragen van de verwijzer.
De eindrapportage met beantwoording van de vraagstelling en advisering volgt binnen één maand na afronding van de onderzoeken.

Wie zijn wij?
Het team bestaat uit Dr. Bas Sorgdrager en Dr. Teus Brand, klinisch arbeidsgeneeskundigen, Fabienne van Vliet, GZ-psycholoog / neuropsycholoog en Destiny Nauta, neuropsycholoog. Een consulent psychiater is aanwezig.


Links
http://nvab.artsennet.nl/Artikel-3/Psychische-Problemen.htm
http://www.beroepsziekten.nl/content/beroepsgebonden-depressie
http://www.beroepsziekten.nl/content/burnout-overspanning
http://www.psychischenwerk.nl

Contact
Wilt u geen patiënt verwijzen, maar een specifieke inhoudelijke vraag stellen, of wilt u contact opnemen om bijvoorbeeld eerst te overleggen voordat u doorverwijst dan kan dat via de button bel me terug.
 
Verwijzen
De PMA werkt alleen op verwijzing van huisarts, medisch specialist, bedrijfsarts of verzekeringsarts. Als u meteen wilt verwijzen vul dan dit formulier in. Mocht u willen overleggen met één van onze consulenten vult u dan het bel me terug formulier in.

Tarieven
De kosten die verbonden zijn aan de verwijzing naar de PMA worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. In de praktijk worden ze betaald door de werkgever of de arbeidsongeschiktheidsverzekeraars die hiervoor een offerte ontvangen.

Algemene tarieven vindt u in de tarievenlijst. Een offerte op maat volgt na overleg met de klinisch arbeidsgeneeskundige. 

   
Dr. Bas Sorgdrager, Dr. Teus Brand

Bedrijfsarts / klinisch arbeidsgeneeskundige

Fabienne van Vliet, Destiny Nauta

MSc, GZ-psycholoog / neuropsycholoog