Opvragen medische informatie in verband met OPS schadefonds

Eerder bent u bij het Solvent Team van de Polikliniek Mens en Arbeid Amsterdam UMC locatie AMC geweest voor onderzoek naar schildersziekte/ OPS/ CTE.

U heeft hiervan eerder de resultaten mondeling vernomen en later heeft u schriftelijk de informatie over de resultaten ontvangen. Deze resultaten zijn ook naar uw verwijzer en/of huisarts gestuurd.

Indien de uitslag de schildersziekte/ OPS/ CTE was en u de uitslag niet meer heeft, kunnen we ons voorstellen dat u informatie op wil vragen.

Ons advies is dit eerst nog eens goed in uw eigen administratie te zoeken. Als het toch niet te vinden is, is ons advies bij de huisarts en/of uw verwijzer de informatie op te vragen. Mocht het daar niet meer aanwezig zijn, kunt u het bij ons aanvragen via deze link