Longaandoeningen

Een breed scala van blootstellingen in het werk kan aandoeningen van de luchtwegen en longen veroorzaken. Tijdige vaststelling van het oorzakelijk verband is van belang voor de prognose en kan blijvende schade voorkomen, maar vereist vaak specifiek onderzoek. Chronische aandoeningen van de luchtwegen en longen kunnen leiden tot vragen op het gebied van beperkingen voor het werk.

Door samenbundeling van klinische en arbeidsgeneeskundige expertise levert de PMA gespecialiseerde zorg op het gebied van de diagnostiek van werkgerelateerde luchtweg- en longaandoeningen en advisering over de belastbaarheid bij chronische luchtweg- en longaandoeningen.

Wie kunt u verwijzen?
De PMA is bedoelt voor wijzingen van patiënten met klachten van de luchtwegen en/of longen die gevolgen heeft voor of veroorzaakt wordt door het werk. Verwijzing is vooral raadzaam voor patiënten bij wie verwacht wordt dat specifieke diagnostiek en begeleiding in het werk noodzakelijk zijn. Tevens kunt u patiënten naar de PMA verwijzen bij wie er naar aanleiding van de luchtweg- of longaandoeningen specifieke vragen rijzen ten aanzien van hun belastbaarheid.