Klinisch arbeidsgeneeskundigen

Klinisch arbeidsgeneeskundigen verbonden aan de Polikliniek Mens en Arbeid op het gebied van:

Chronische Toxische Encephalopathie (CTE) - Solvent Team
Ir. T. Huy, arbeidshygienist
Mw. F.I.M.van Vliet, GZ-Neuropsycholoog
Mw. D.J. Nauta, Neuropsycholoog
Mw. drs Y. M. Kampen, klinisch arbeidsgeneeskundige 
Drs W. P. Piebenga, klinisch arbeidsgeneeskundige 
Drs H.I.J. Bartstra, klinisch arbeidsgeneeskundige 
Dr. G.J. Geurtsen MSc PhD, klinisch neuropsycholoog 

Gehooraandoeningen
Dr B. Sorgdrager, bedrijfsarts / klinisch arbeidsgeneeskundige 
Drs J. G. Bakker, bedrijfsarts / klinisch arbeidsgeneeskundige 

Hart- en vaatziekten
Drs J. Siebers, bedrijfsarts / klinisch arbeidsgeneeskundige 

Houding- en bewegingsapparaat
Dr P.P.F.M. Kuijer, bewegingswetenschapper
Dr B. Sorgdrager, bedrijfsarts / klinisch arbeidsgeneeskundige 

Huidaandoeningen
Drs J. G. Bakker, bedrijfsarts / klinisch arbeidsgeneeskundige 
Mw. drs G. J. de Groene, bedrijfsarts / klinisch arbeidsgeneeskundige 

Longaandoeningen
Mw. drs G. J. de Groene, bedrijfsarts / klinisch arbeidsgeneeskundige 

Medicijnen en werk
Dr. T. Brand,  bedrijfsarts / klinisch arbeidsgeneeskundige 

Oogaandoeningen
Dr B. Sorgdrager, bedrijfsarts / klinisch arbeidsgeneeskundige 

Overige neurologische aandoeningen, incl. cerebrovasculaire aandoeningen
Dr. T. Brand,  bedrijfsarts / klinisch arbeidsgeneeskundige 

Psychische aandoeningen
Mw. drs G. J. de Groene, bedrijfsarts / klinisch arbeidsgeneeskundige 
Mw. D.J. Nauta, Neuropsycholoog

Zwangerschap en werk
Dr. T. Brand,  bedrijfsarts / klinisch arbeidsgeneeskundige 

Overige specialismen
Dr B. Sorgdrager, bedrijfsarts / klinisch arbeidsgeneeskundige