Huidaandoeningen

In verschillende beroepsgroepen lopen medewerkers het risico om huidafwijkingen op te lopen. Verwijzing naar een arbeidsdermatologisch centrum kan ernstige klachten voorkomen en verzuim beperken. De PMA levert gespecialiseerde aanvullende zorg en bundelt klinische dermato-allergologische kennis met klinische arbeidsgeneeskundige expertise.  

Wie kunt u verwijzen?
De PMA staat open voor medewerkers met werkgebonden huidaandoeningen. Verwijzing is raadzaam voor patiënten voor wie reguliere zorg geen oplossing biedt of zeer specialistische diagnostiek en begeleiding noodzakelijk zijn. Ook wanneer een uitspraak nodig is met betrekking tot arbeids(on)geschiktheid, beroepsziektediagnostiek of in het kader van expertise-onderzoek kunt u bij de PMA terecht. 

De PMA en het ArbeidsDermatologisch Centrum Amsterdam UMC beschikken over specifieke ervaring met huid- en slijmvliesklachten door binnenklimaatproblemen ("sick building syndrome").   

Aanpak      
Na aanmelding bespreekt de klinisch arbeidsgeneeskundige met de verwijzer vraagstelling en onderzoekstraject. Een multidisciplinair team van arbeidsdermatoloog en klinisch arbeidsgeneeskundige ziet de patiënt, meestal binnen twee weken.

Uitgebreid allergologisch onderzoek, afgestemd op de individuele situatie, is vaak noodzakelijk om de oorzaak van eczemen te achterhalen. Het onderzoek duurt meestal vier tot zeven dagen, waarbij de polikliniek minimaal drie tot vier keer bezocht moet worden. Onderzoek op maat vereist daarna meestal aanvullende tests met eigen materialen van de patiënt; wegens irritatie van het testgebied kan dit vaak pas zes weken later plaatsvinden. Waar nodig wordt werkplekonderzoek verricht.

Alle uitslagen en de consequenties daarvan worden uitgebreid met de patiënt besproken en kortgesloten met bedrijfsarts en werkgever. De medische behandeling en de benodigde aanpassingen in de werkwijze of werkomgeving staan hierbij centraal. De bedrijfsarts wordt ingeschakeld bij het verder begeleiden van de patiënt.  Onze aanpak sluit aan bij de NVAB-richtlijn: preventie van contacteczeem. Deze is te downloaden op www.nvab-artsennet.nl.

Resultaat
De PMA levert snelle adequate diagnostiek en kijkt specifiek naar de consequenties voor werk. De verwijzer wordt tussentijds geïnformeerd over deelresultaten. Binnen twee weken na afronding van het onderzoek volgt de beantwoording van uw vraagstelling in de eindrapportage.  

Wie zijn wij?
De klinisch arbeidsgeneeskundigen Gerda de Groene van de PMA werkt samen met de arbeidsdermatologen van het ArbeidsDermatologisch Centrum  Amsterdam UMC (hoofd Prof. dr. T. Rustemeyer).  PMA/ADC Amsterdam UMC vormt samen met het UMCG, afdeling dermatologie in Groningen, het Nederlands Kenniscentrum ArbeidsDermatosen (NECOD).  

Links
http://nvab.artsennet.nl  (NVAB-richtlijn Preventie van Contacteczeem) www.necod.nl.

Contact
Wilt u geen patiënt verwijzen, maar een specifieke inhoudelijke vraag stellen, of wilt u contact opnemen om bijvoorbeeld eerst te overleggen voordat u doorverwijst dan kan dat via de button Helpdesk NCvB.
 
Verwijzen
De PMA werkt alleen op verwijzing van huisarts, medisch specialist, bedrijfsarts of verzekeringsarts. Als u meteen wilt verwijzen vul dan dit formulier in. Mocht u willen overleggen met één van onze consulenten vult u dan het Helpdesk formulier in.

Tarieven
De kosten die verbonden zijn aan de verwijzing naar de PMA worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. In de praktijk worden ze betaald door de werkgever of de arbeidsongeschiktheidsverzekeraars die hiervoor een offerte ontvangen.

Algemene tarieven vindt u in de tarievenlijst. Een offerte op maat volgt na overleg met de klinisch arbeidsgeneeskundige.

Mw. drs G. J. de Groene
Bedrijfsarts / klinisch arbeidsgeneeskundige