Huidaandoeningen

In verschillende beroepsgroepen lopen medewerkers het risico om huidafwijkingen op te lopen. Verwijzing naar een arbeidsdermatologisch centrum kan ernstige klachten voorkomen en verzuim beperken. De PMA levert gespecialiseerde aanvullende zorg en bundelt huid en allergologische kennis met klinische arbeidsgeneeskundige expertise.

Wie kunt u verwijzen?
De PMA is bedoeld voor patiënten met huidklachten die mogelijk veroorzaakt worden door of gevolgen hebben voor werk. Verwijzing is raadzaam voor patiënten voor wie reguliere zorg geen oplossing biedt of zeer specialistische diagnostiek en begeleiding noodzakelijk zijn. Ook wanneer een uitspraak nodig is met betrekking tot belastbaarheid, beroepsziektediagnostiek of in het kader van expertise-onderzoek kunt u bij de PMA terecht.

De PMA en het ArbeidsDermatologisch Centrum Amsterdam UMC beschikken over specifieke ervaring met huid- en slijmvliesklachten door binnenklimaatproblemen ("sick building syndrome").