Houding- en bewegingsapparaat

Aandoeningen aan het bewegingsapparaat zijn de meest gemelde beroepsziekten in Nederland en een direct gevolg van lichamelijke zware beroepen. Klachten aan de rug en de bovenste ledematen zijn de tweede en derde oorzaak van verzuim in Nederland. Vooral bij langdurig verzuim belemmert volgens werknemers de fysieke zwaarte van het werk een tijdige hervatting. Desondanks is het streven om ook in deze beroepen langer door te werken. Dit vraagt om multidisciplinaire expertise.

Wie kunt u verwijzen?
De PMA is bedoeld voor patiënten met arbeidsrelevante klachten aan het bewegingsapparaat. Verwijzing is raadzaam voor patiënten voor wie reguliere zorg geen oplossing biedt of voor wie specialistische beoordeling, behandeling en/of begeleiding noodzakelijk zijn. Ook wanneer een uitspraak nodig is over belastbaarheid, vaststellen van een beroepsziekte of in het kader van expertise-onderzoek, kunt u bij de PMA terecht. Voorbeelden van vragen zijn: