Hart- en vaatziekten

De PMA staat open voor patiënten met problemen in het werk door diverse ziekten van het hart- en vaatstelsel. De PMA werkt hierin samen met de cardiologen van het Amsterdam UMC en andere ziekenhuizen. Hart en vaatproblemen komen veel voor (hartritme stoornissen, hartaanval, hoge bloeddruk) en kunnen veel impact hebben op het functioneren in werk. De PMA levert gespecialiseerde aanvullende zorg en bundelt klinisch cardiologische kennis met klinisch arbeidsgeneeskundige expertise.

Bij de PMA is specifieke expertise beschikbaar voor de beoordeling van verkeer- en veiligheid vraagstukken in relatie tot cardiologische problematiek. Dit betreft zowel het spoor, de weg of luchtverkeer. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) / Rail en Wegvervoer heeft de PMA aangewezen als de instantie die geraadpleegd kan te worden bij cardiologische spoorveiligheidsvraagstukken.

Email consult
Veel vragen kunnen beantwoord worden door overleg tussen de vraagsteller en de klinisch arbeidsgeneeskundige (email consult). Voor de kosten hiervan zie tarievenlijst.

Wie kunt u verwijzen?
De PMA kan specifiek adviseren over beroepsziekte-diagnostiek en risicovolle werksituaties met veiligheidsaspecten voor de patiënt met een hartvaatziekte en zijn omgeving. Daarnaast kan de PMA adviseren over de belastbaarheid van patiënten bij de re-integratie van hartpatiënten:

  • Beoordeling belastbaarheid in relatie tot werkbelasting.
  • Bij begeleiding van hartpatiënten bij werkhervatting.
  • Adviezen voor aanpassingen bij hartpatiënten in de werksituatie.
  • (Secundaire) preventie / leefstijl advies.
  • Cardiovasculair risicomanagement in relatie tot het werk.