Gehooraandoeningen

Niet minder dan 1 miljoen mensen werken in teveel lawaai, 200.000 werknemers kampen met slechthorendheid. Beide groepen werknemers kunnen met complexe vragen terecht bij het Expertisecentrum Gehoor en Arbeid van de PMA.

Email consult
Veel vragen kunnen beantwoord worden door een kort overleg tussen de vraagsteller en de klinisch arbeidsgeneeskundige(email consult). Voor de kosten hiervan zietarievenlijst.

Wie kunt u verwijzen?
Patiënten met vragen over gezondheidsproblemen die te maken hebben met auditieve eisen in het werk (communicatie, veiligheid, rijvaardigheid) en blootstelling aan overmatig geluid op de werkplek voor wie reguliere zorg geen oplossing biedt of zeer specialistische diagnostiek en begeleiding nodig is. Ook wanneer een uitspraak nodig is met betrekking tot bepaling van de beroepsgebondenheid van de aandoening, belastbaarheid of in het kader van expertise-onderzoek kunt u bij de PMA terecht.