Financiële tegemoetkoming slachtoffers beroepsziekten

Vanaf 1 januari 2023 is de Regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB) van kracht. Het doel daarvan is om slachtoffers van stoffengerelateerde beroepsziekten erkenning te bieden voor het feit dat ze ziek zijn geworden door blootstelling aan bepaalde schadelijke stoffen op hun werk.

Meer informatie..