Cardiologie

De PMA staat open voor medewerkers met problemen in het werk door ziekten van het hart. Verwijzing is raadzaam voor patiënten voor wie reguliere zorg geen oplossing biedt of zeer specialistische diagnostiek en begeleiding noodzakelijk zijn. Ook wanneer een uitspraak nodig is met betrekking tot arbeids(on)geschiktheid, beroepsziektediagnostiek of in het kader van expertise-onderzoek kunt u bij de PMA terecht.

Resultaat
De PMA levert snelle adequate diagnostiek en kijkt specifiek naar de consequenties voor werk. De verwijzer wordt tussentijds geïnformeerd over deelresultaten. Binnen twee weken na afronding van het onderzoek volgt de beantwoording van uw vraagstelling in de eindrapportage.  

Wie zijn wij?
De klinisch arbeidsgeneeskundige Jan Siebers van de PMA werkt nauw samen met cardiologen van het AMC in Amsterdam.

Contact
Wilt u geen patiënt verwijzen, maar een specifieke inhoudelijke vraag stellen, of wilt u contact opnemen om bijvoorbeeld eerst te overleggen voordat u doorverwijst dan kan dat via de button bel me terug.
 
Verwijzen
De PMA werkt alleen op verwijzing van huisarts, medisch specialist, bedrijfsarts of verzekeringsarts. Als u meteen wilt verwijzen vul dan dit formulier in. Mocht u willen overleggen met één van onze consulenten vult u dan het bel me terug formulier in.

Tarieven
De kosten die verbonden zijn aan de verwijzing naar de PMA worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. In de praktijk worden ze betaald door de werkgever of de arbeidsongeschiktheidsverzekeraars die hiervoor een offerte ontvangen.

Algemene tarieven vindt u in de tarievenlijst. Een offerte op maat volgt na overleg met de klinisch arbeidsgeneeskundige.

Drs J. Siebers

Bedrijfsarts / klinisch arbeidsgeneeskundige