Actueel en casuistiek

 • wo, 3-04-2019 - 13:48

  Op vrijdag 29 maart 2019 heeft de ministerraad een voorstel gedaan aan de Tweede Kamer over een aanstaande regeling voor financiële vergoeding (een eenmalige uitkering) aan OPS slachtoffers. Hoe die vergoeding, de criteria ervoor en de praktische regelingen er precies uit zullen zien, is nog niet duidelijk. Hierover zal waarschijnlijk pas in de zomer van 2019 meer bekend zijn.

 • di, 22-01-2019 - 14:58

  Er wordt gewerkt aan een OPS-fonds. Mocht er meer bekend worden, dan zullen we dit op deze site melden.  Wij verzoeken u om in deze fase niet te gaan mailen of bellen naar ons.
   

 • di, 13-03-2018 - 10:23

  Een trombonist heeft last van een niet productieve hoest, kortademigheid en koorts. Een saxofonist is toenemend benauwd bij inspanning. Ontoereikend onderhoud van de blaasinstrumenten blijkt de oorzaak.

 • vr, 5-01-2018 - 13:49

  Veroorzaakt het inhoezen van snijbloemen de pijn in de schouder van een 42-jarige medewerkster van een glastuinbouwbedrijf? Omdat de bedrijfsarts denkt aan de beroepsziekte (a)specifieke schouderklachten, vraagt zij een werkplekonderzoek aan. 

 • di, 27-06-2017 - 12:22

  Wedstrijdzwemmers, de badmeester of een willekeurige recreant, het kan iedereen treffen in het zwembad: irritaties aan de luchtwegen of huid. Is dat soms een allergische reactie op het aanwezige chloor? 
  Door: Ianthe Sahadat 26 juni 2017, volkskrant.nl

 • di, 23-05-2017 - 14:01

  De ervaring met werkgerelateerd huidklachten door dieren van de Polikliniek Mens en Arbeid AMC en het Arbeidsdermatologisch Centrum VUmc van de afgelopen 13 jaar is gebundeld in een recente voordracht!

 • di, 2-05-2017 - 10:01

  “Regelmatig krijg ik verwijzingen van de politiebedrijfsartsen om 'onbevooroordeeld, onafhankelijk en wetenschappelijk verantwoord' een oordeel en advies te geven over opgetreden gehoorverlies met altijd de vraag of de mensen in hun eigen werk nog verantwoord door kunnen werken. Dus U kunt zeker een beroep op ons doen”.

 • do, 30-03-2017 - 13:25

  Door het ontbreken van draagvlak bij werkgevers ziet minister Asscher zich genoodzaakt de voorbereidende werkzaamheden voor de oprichting van een expertisecentrum te staken. Hij wil opnieuw nadenken over de problematiek en nagaan of er nog andere oplossingsrichtingen zijn die kunnen bijdragen aan een betere procesgang bij het verhalen van schade als gevolg van beroepsziekten.

 • do, 8-09-2016 - 13:06

  Naar aanleiding van de onrust rond het isolerende purschuim hebben het ArbeidsDermatologisch Centrum VUmc, de Polikliniek Mens en Arbeid AMC en de GGD Groningen een protocol opgesteld voor klachten die mogelijk te maken hebben met pur. 

 • do, 14-07-2016 - 08:33

  Huid- en slijmvliesklachten worden in Scandinavië toenemend toegeschreven aan externe factoren in de (werk)omgeving, zonder dat de oorzaak duidelijk is. Ook in Nederland neemt de aandacht toe voor deze Idiopathic Environmental Intolerances (IEI).

 • di, 24-05-2016 - 12:24

  Bij de NCvB-helpdesk kwam een vraag binnen van een psychiater over een 42-jarige man die is opgenomen op een psychiatrische afdeling met een atypisch klachtenpatroon. Er kan geen duidelijke psychiatrische stoornis worden vastgesteld en de vraag is of blootstelling in het werk een rol zou kunnen spelen en of nadere evaluatie noodzakelijk is.

 • di, 24-05-2016 - 12:04

  Wie zoekt die vindt. Uit geluidsmetingen is bekend dat in binnenzwembaden hoge geluidsniveaus worden bereikt, bijvoorbeeld 97-102 dB (A) bij het populaire discozwemmen. Er zijn echter geen gegevens bekend van de omvang van lawaaischade bij zwembadpersoneel.

 • di, 12-01-2016 - 14:34

  Een medewerker van een rioolbedrijf krijgt eczeem op beide onderarmen, rechts meer dan links, dat zich verder uitbreidt naar de onderbenen. Bij allergologisch onderzoek wordt "allergie voor rubber" wordt geconstateerd, evenals voor "alle geteste stoffen van het werk". Hij krijgt het advies ander werk te zoeken. De klachten verdwijnen echter niet ondanks aangepast werk.Werkplekonderzoek vanuit een expertise centrum leert dat het aangepaste werk bestaat uit het rijden en beladen van bedrijfs auto's naast het ontstoppen en leegzuigen van putten en riolen.

 • ma, 24-08-2015 - 09:50

  Een longarts verwees een 35 werknemer uit de metaalindustrie naar de Polikliniek Mens en Arbeid AMC met een EAA (Extrinsieke Allergische Alveolitis). Zonder medicatie waren de klachten verdwenen tijdens een langdurige ziekteperiode. Longarts en patient hadden het vermoeden dat de EAA veroorzaakt werd door aerogene blootstelling aan metaalbewerkingsvloeistof uit een nieuwe machine.

 • di, 11-08-2015 - 08:57

  Allergieën in Nederland komen steeds vaker voor. Niet iedereen met een allergie loopt acuut levensgevaar, maar vaak is het knap lastig om te leven met een allergie. Op vrijdag 13 maart sprak hij zijn oratie uit als hoogleraar leerstoel dermato-allergologie en arbeidsdermatologie bij VUmc.

 • ma, 10-08-2015 - 14:23

  Bij het verstaan van spraak in rumoer blijken twee domeinen van verwerking een relevante rol te spelen, namelijk de temporele resolutie van het gehoor en cognitieve vaardigheden van het brein.

 • ma, 10-08-2015 - 13:23

  Een 45 jarige begeleiderster van een zorgvoorziening voor verstandelijk gehandicapten meldt zich op het spreekuur van de bedrijfsarts met ondraaglijke klachten van oorsuizen (tinnitus). Er is een duidelijke relatie met het werk. In een periode van vakantie heeft ze weliswaar oorsuizen, maar daar is prima mee te leven.

 • di, 16-06-2015 - 12:19

  Op 14 juni 2015 is onze lieve collega Anita Mulder overleden. Anita was als management assistente jarenlang het eerste aanspreekpunt van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Haar collegialiteit, optimisme, organisatievermogen en aandacht voor de kwetsbare medemens gaan wij enorm missen. Wij wensen haar familie en in het bijzonder haar kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe met dit zware verlies.

 • di, 21-04-2015 - 13:41

  In 2011 meldt zich op het spreek uur een  50jarige man met klachten van snelle vermoeibaarheid, geheugenproblemen en onzekerheid.  Hij wordt een gevaar in het verkeer. Tijdens de 34 jaar die hij  werkte  als zeilmaker en spuiter is hij blootgesteld aan oplosmiddelen uit lijm, nodig voor het repareren van zeilen voor vrachtwagens.

 • di, 10-03-2015 - 11:24

  Mensenarbeid.nl is vernieuwd !

  U kent mensenarbeid.nl als belangrijke website voor het verwijzen van patienten met  beroepsgebonden aandoeningen voor wie huisarts, bedrijfsarts en specialist geen oplossing konden bieden. Om u van dienst te zijn hebben we veranderingen aangebracht om verwijzing nog makkelijker te maken. Met interessante casuistiek hopen wij onze mogelijkheiden te kunnen laten zien.

 • di, 24-02-2015 - 15:33

  In Nederland kunnen bedrijfsartsen gebruik maken van een uitstekend zes stappenplan en richtlijnen bij het stellen van de diagnose beroepsziekte. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op wetenschappelijk bewijs voor een oorzakelijke relatie.

  Stap 1 van dit stappenplan betreft de medische diagnostiek. Indien gewenst kan de PMA u hierbij van dienst zijn!

 • wo, 18-02-2015 - 15:20

  Wat is Chroom? Hoe kun je aan chroom worden blootgesteld? Welke effecten op de gezondheid kan Chroom hebben? Hoe groot is de kans op longkanker door zeswaardig Chroom (Cr 6+)? Hoe lang na blootstelling is chroom nog in het lichaam aantoonbaar? Wat kan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten doen bij de problemen rond zeswaardig Chroom?

 • vr, 13-02-2015 - 11:35

  Een bedrijfsarts van een school voor basisonderwijs vraagt dringend advies via de helpdesk van een arbeidsdermatologisch centrum vanwege huid en slijmvliesklachten bij leerkrachten en leerlingen. Het voltallige personeel dreigt met ziekmelding en adviseert de wethouder de school te slopen.