Voorlichting over de OPS regeling door de OPS stichting

http://www.stichtingops.nl/pagina/activiteitenpagina

  • Zaterdag  7 maart van der Valk Hotel Drachten, Lavendelheide 4 te Drachten
  • Zaterdag 14 maart van der Valk Hotel Oostzaan-Amsterdam, Westeinde 1 te Oostzaan
  • Zaterdag 21 maart van der Valk Hotel Houten, Hoofdveste 25 te Houten
  • Zaterdag 21 maart van der Valk Hotel Eindhoven, Aalsterweg 322 te Eindhoven
  • Zaterdag 28 maart van der Valk Hotel de Cantherel, van Golsteinlaan 20 te Apeldoorn
  • Zaterdag 28 maart, Postillion Hotel Dordrecht, Rijksstraatweg 30 te Dordrecht

Bovengenoemde bijeenkomsten starten om 13.00 uur en eindigen om 15.00 uur. Aanmelding hiervoor bij het secretariaat: info@stichtingops.nl  of  tel 0519-589785